ช่องทางการติดต่อ

บริษัท โอ ดีไซน์ แอนด์ คอนสตัคชั่น จำกัด
134 ถนนวิภาวดีรังสิต 2 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 10400
Tel: 66(0)-2694-2838
E-mail: odcdevelop@gmail.com

แผนที่บริษัท