สมัครงานตำแหน่ง: โฟร์แมนตกแต่งภายใน

สถานภาพ

ประวัติการศึกษาล่าสุด

ขับรถยนต์
ขับรถจักรยานยนต์

ประสบการณ์การทำงาน