สมัครงานตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประเมินราคา

สถานภาพ

ประวัติการศึกษาล่าสุด

ขับรถยนต์
ขับรถจักรยานยนต์

ประสบการณ์การทำงาน